Interview in Sensa magazine – Guardian of forgotten music

Poimenovali so me varuh pozabljene glasbe, moram reči, da mi prav godi. Čeprav se nisem dojemal kot varuha, mogoče pa bom s tem delovanjem le prispeval en delček k ohranitvi glasbenega izročila sveta.